Agencja pracy

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia dokumentów

Świadczymy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Państwa. Tłumaczeń dokonuje przysięgły tłumacz języka ukraińskiego. Możliwość wyceny i tłumaczenia ze skanu.

Poniżej pełna oferta:

Rodzaj czynności
Tłumaczenie pisemneПисьмовий завірений переклад30 zł / strona*
Tłumaczenie ustneУсний завірений переклад149,99 zł / godzina
Dokumenty standardowe
Akty stanu cywilnego

Акти цивільного стану (ЗАГС/РАЦС)

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany nazwiskaСвідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, свідоцтво про зміну прізвища50 zł / sztuka
Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Документи про освіту

Dyplom o wykształceniu wyższym;

Świadectwo o wykształceniu średnim;

Klauzula apostille (w cenie).

Диплом про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра);

Свідоцтво (атестат) про середню освіту;

Апостиль (без додаткових коштів).

 50 zł /sztuka
Suplement (dodatek) do dyplomu o wykształceniu wyższymДодаток до дипому про вищу освіту 100 zł /sztuka
Suplement (dodatek) do świadectwa o wykształceniu średnimДодаток до атестату про середню освіту80 zł / sztuka
Zaświadczenia medyczne

Медична довідка

Zaświadczenie medyczne (jednostronicowe)Медична довідка (1 сторінка)50 zł / sztuka
Zaświadczenie medyczne (dwustronicowe)Медична довідка (2 сторінки)100 zł / sztuka
Довідки
Довідка про доходи / про заробітну плату 50 zł / sztuka
 Відомості з (інформаційного фонду) Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків 50 zł / sztuka
 Довідка про склад сім’ї50 zł / sztuka
Довідка про прописку50 zł / sztuka
Трудова книжка30 zł / strona
Договір страхування
 Договір страхування подорожуючих за кордоном100 zł / sztuka**
Prawo jazdy

Посвідченя водія

Prawo jazdyПосвідченя водія50 zł / sztuka
Посвідчення тракториста50 zł / sztuka

*1 strona tłumaczenia poświadczonego = 1125 znaków ze spacjami / 1 сторінка присяжного перекладу = 1125 знаків; | **dotyczy polisy bez OWU / ціна за основну частну страхування без загальної частини;

Stawki netto, należy doliczyć VAT 23% / ціни нетто, до цін необхідно дорахувати 23 % ПДВ. | Minimalna wartość zamówienia pisemnego 50 zł netto, ustnego – 2 godziny.

Osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce mogą zostać zwolnieni z VAT zgodnie z art. 28l Ustawy o VAT, należy dołączyć kopię paszportu zagranicznego, kopię paszportu ukraińskiego (strona pierwsza oraz strona z meldunkiem) podpisanie oświadczenia o nieposiadaniu miejsca zamieszkania w Polsce.

Cena tłumaczenia zwykłego dotyczy tekstu niespecjalistycznego w pliku edytowalnym, tekst branżowy wyceniany indywidualnie (dopłata wynosi 25-100%),

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1 strona = 1600 zł znaków ze spacjami.

Tłumaczenia ustne wyjazdowe: minimalne zamówienie 8 godz. cała Polska + dojazd, nocleg, wyżywienie. Opłata jest naliczana za każdą godzinę pracy lub gotowości tłumacza do pracy, tj od godziny na którą tłumacz przysięgły został wezwany do godziny zwolnienia tłumacza.

Stawki za dokonanie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15) zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i samodzielnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.

print