Agencja pracy

Rekrutacje

W zakresie naszych usług znajduje się również kompleksowa ocena pracownicza dotyczącą kadry zarządzającej jak również poszczególnych zespołów. Naszą misją jest wyłonienie najbardziej odpowiednich pod każdym względem wybitnych specjalistów, których kompetencje, zaangażowanie i wartości będą wspierać rozwój firm naszych Klientów i zatrudnionych tam osób.

Mamy świadomość, że obsadzanie kluczowych stanowisk wiąże się z odpowiedzialnością za rozwój biznesu naszych Klientów. Z naszego doświadczenia wynika, iż kluczem do efektywnej realizacji projektów rekrutacyjnych jest dobór odpowiedniej metody. Naszym celem jest dostarczenie Klientowi brakującego w organizacji ogniwa, a nie tylko automatyczne uzupełnienie wakatu. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki warunkujące skuteczność rekrutacji. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

Ocena kompetencji jest przeprowadzana przez naszych konsultantów,  specjalistów w zakresie komunikacji niewerbalnej, którzy posiadają wykształcenie psychologiczne oraz doświadczenie w obszarach doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji.

Zestaw kompetencji podlegających ocenie jest ustalany indywidualnie, w zależności od celu projektu. Typy badanych kompetencji mogą być różnorodne – od osobistych, przez interpersonalne, przywódcze, zarządcze, handlowe, wykonawcze czy operacyjne.

print