Agencja pracy

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na:

– udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

– udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, np. o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

– inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych oraz zajęć zachęcających do aktywnego poszukiwania pracy,

– udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy – np. na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Źródło

 

Świadczymy również porady dla obywateli Ukrainy i Republiki Mołdawii. Więcej informacji na stronie www.suinid.info

print