Agencja Pracy

Legalizacja pobytu i pracy

Jesteśmy agencją pracy działającą na rynku od 2009 roku. Zebrane doświadczenie postanowiliśmy wykorzystać w celu pomocy w sprawach związanych 
z legalizacją pobytu dla cudzoziemców. Świadczymy usługi dla pracodawców, którzy potrzebują pomocy w legalizacji pobytu oraz zatrudnienia swoich pracowników. Jesteśmy firmą specjalizującą się w doradztwie i obsłudze z obszaru zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

Nasze zadania wykonujemy z ramienia pełnomocnictwa, czyli po otrzymaniu od Państwa zlecenia – pozostaje oczekiwanie na gotowy dokument dla cudzoziemca.

Przygotujemy dla pracowników Państwa firmy m.in:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca pod kątem legalności pobytu
  oraz legalności zatrudnienia
 • wypełnianie oraz składanie wniosków do Urzędu Pracy i Urzędu
  Wojewódzkiego
 • uzyskiwanie opinii Starosty
 • zezwolenia na pracę
 • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę ( karta pobytu)
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z połączeniem z rodziną (łączenie rodzin)
 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • zezwolenia na prace sezonowe
 • redagowanie pism do Urzędów (zażalenia, ponaglenia)
 • doradztwo w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudniania
  cudzoziemców na terytorium Polski
 • nadzór nad toczącym się postępowaniem
 • zaproszenia
 • pomoc w uzyskaniu numeru NIP/PESEL
 • pomoc w zakładaniu rachunku bankowego
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o niezaleganiu
 • przygotowanie oraz wypełnienie wszystkich potrzebnych dokumentów do uzyskania zaświadczenia A1 z ZUS dla cudzoziemca
 • pomoc w wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do uzyskania EKUZ – europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Chcesz podjąć z nami współpracę? Napisz lub zadzwoń! Prześlemy Ci szczegółową ofertę.

Na wszystkie nasze usługi wystawiamy fakturę VAT.

print