Agencja pracy

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne polega na:

– prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
– wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
– weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Źródło

print