Szkolenia

Coaching

Coaching to dynamiczny proces, w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów.

Coaching przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad swoim rozwojem, realizacją siebie, swoich pragnień i potrzeb. Polecamy go osobom poszukującym efektywnych sposobów osiągania swoich celów.

Na coaching może zgłosić się lider zespołu lub zamówić coaching dla swoich pracowników.

Sesja coachingowa to spotkanie i rozmowa, podczas której Coach zadaje pytania, proponuje ćwiczenia i sprawdzone i efektywne narzędzia, pyta o to co jest ważne dla danej osoby. Sesje mogą odbywać się drogą osobistych spotkań lub są prowadzone przez telefon lub inny komunikator np. skype.

Wartość indywidualnej konsultacji:

Konsultacja wstępna- gratis (30 min)
Sesja indywidualna od 260 zł/h (cena ustalana z klientem)
Udział w autorskim programie 820 zł miesięcznie *Feniks
4 sesje indywidualne w miesiącu po 60-75 min.
wsparcie pomiędzy sesjami poprzez kontakt mail/tel./skype
dodatkowe materiały wspierające proces
Sesje skype – wartość cenowa ustalana indywidualnie

Wartość finansowa procesów coachingowych dla organizacji lub zespołów ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu.

print