Szkolenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sui Nid oferuje obsługę firm na zasadzie profesjonalnego outsourcingu w zakresie BHP. Przeprowadzamy odpowiednie szkolenia, egzaminy i wystawiamy zaświadczenia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Naszym celem jest także odciążenie klienta poprzez przejęcie dodatkowych zadań i obowiązków dotyczących BHP.

Nasza oferta obejmuje:

  • szkolenia BHP,
  • sporządzanie dokumentacji BHP,
  • prowadzenie postępowań powypadkowych z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków przy pracy pracowników i innych osób niebędących pracownikami,
  • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
  • inne usługi na zlecenie klienta.
print